Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľadince.

Dovolenka

Obecný úrad Čeľadince bude v dňoch 25.7. až 5.8.2022 ZATVORENÝ z dôvodu čerpania dovolenky. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostu na mobilnom čísle: 0911/985 376. Ďakujeme za porozumenie.

Ako správne napustiť bazén?

Informácia od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Každoročne sa stretávame s komplikáciami spôsobenými hromadným napúšťaním bazénov z verejného vodovodu. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré môžu spôsobiť opakované zakalenie vody a zároveň aj pokles tlaku, čo sa následne negatívne prejaví u viacerých odberateľov.

Kyberšikana

Kyberšikanou (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov – trvajúce spravidla dlhší čas. Kyberšikanovanie prebieha buď na internete (napr. cez e-maily, čet, cez videá na internetových portáloch ako YouTube, na sociálnych sieťach), alebo cez mobilný telefón (napr. cez aplikácie ako… Čítať viac

Obec Čeľadince žiada občanov, ktorí nemajú vyrovnané záväzky na daniach voči obci, aby ich uhradili čo najskôr.

Obec Čeľadince zastúpená starostom obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako správcu dane podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v súvislosti so… Čítať viac