Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľadince.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

V obci bude prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu v termíne 15 – 17.10.2021, kontajnery budú pristavené pri obecnom úrade. Prosíme, aby ste do kontajnerov nevhadzovali iný ako biologicky rozložiteľný odpad. Ak máte odpad uložený vo vreciach, tento odpad vysypte do kontajnera a plastové vrecia vyhoďte do separovaného plastového odpadu vo svojich domácnostiach. Prosíme o dodržiavanie… Čítať viac

Odpad na miestom cintoríne

Pri vstupe na cintorín obec vybudovala nové stojisko kontajnerov na separované zložky komunálneho odpadu. Jednotlivé kontajnery sú farebne odlíšené podľa druhu odpadu, ktorý do nich patrí. Kontajnery sú určené výlučne na odpad, vznikajúci na cintoríne. Je prísne zakázané vhadzovať do nich odpad z domácností. Celé stojisko je monitorované kamerovým systémom. Pri rekonštrukcii a budovaní pomníkov… Čítať viac

SMS Rozhlas

Vážení občania, Pripravili sme pre Vás službu Mobilný rozhlas, ktorú môžete využívať na prijímanie dôležitých upozornení, aktualít a rôznych informácií o dianí v obci, ktorú Vám zašleme SMS-kou alebo e-mailom. Služba je poskytovaná zadarmo. Prihlásiť sa môžete na webstránke alebo osobne na obecnom úrade.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

PZ Hrdovická oznamuje…

Poľovnícke združenie Hrdovická Nitrianska Streda Kovarce oznamuje, že dňa 26.6.2021 sa v čase od 8.00 do 16.00 hod. uskutočnia na poľovníckej strelnici v lokalite pod Čeľadinským sadom kontrolné streľby členov poľovníckeho združenia. Žiadame všetkých občanov, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečného priebehu strelieb vyhli v stanovenom čase prechodu priestorom poľovníckej strelnice.

Poďakovanie matkám

       „Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Zachovaj nám rodičov oboch, mocný Pane, veď dve ruky od Teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame.“ Milé mamičky, staré mamy, Matka je človek, ktorý nás nosil pod… Čítať viac

Asistované sčítanie obyvateľov.

Od 3.5. 2021 prebieha v našom aj v našej obci asistované sčítanie obyvateľov. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali sami elektronicky, máte teraz možnosť sa sčítať pomocou asistenta, a to dvomi spôsobmi. 1. Na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Čeľadinciach počas úradných hodín. Na kontaktnom  mieste sa môžete sčítať sami pomocou počítača, ktorý vám bude k dispozícii, alebo s asistenciou sčítacej asistentky. 2.  Pomocou mobilného… Čítať viac

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3.5. až 15.5.2021 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie do MŠ je k stiahnutiu na web stránke školy: www.zssmsceladince.edupage.org, alebo si ju vyzdvihnete v materskej škole pri dodržaní hygienických a epidemiologických opatrení. Vyplnenú žiadosť… Čítať viac