Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajinskej republiky – informačný leták

Informačný leták Ministerstva vnútra SR

Zverejnené 7. marca 2022.
Bez úpravy .