GstarCAD software

Naša obec získala licenciu na profesionálny program GstarCAD. Je určený na technické kreslenie (https://www.gstarcad.sk/). Zamestnancom obecného úradu bude nápomocný pri rôznych návrhoch projektov.“

Zverejnené 12. októbra 2020.
Bez úpravy .