Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 11. decembra 2020.
Bez úpravy .