Preskočiť na obsah

Kúpili ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Nezabudnite si podať daňové priznanie.

Zverejnené 16.1.2024.

Kategória

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať daňovníci, ktorí v priebehu roka 2023 nadobudli nehnuteľnosti /stavbu, pozemok/ kúpou alebo darovaním a boli ich vlastníkmi k 1. januáru 2024 a taktiež aj daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné alebo búracie povolenie. Pri predaji a darovaní nehnuteľností je povinnosť podať priznanie na zánik dane.

Daňové priznanie na vznik aj zánik daňovej povinnosti sa podáva príslušnému správcovi dane, teda za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Čeľadince sa podáva na obecný úrad Čeľadince. Termín na podanie priznania je do 31. januára 2024 podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením alebo vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi alebo vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, rozhodnutia o dedičstve alebo zápisnice o dražbe. Lehota podania priznania je v týchto prípadoch do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá stiahnete TU