Preskočiť na obsah

Odpad na miestom cintoríne

Zverejnené 8.10.2021.

Kategória

Pri vstupe na cintorín obec vybudovala nové stojisko kontajnerov na separované zložky komunálneho odpadu. Jednotlivé kontajnery sú farebne odlíšené podľa druhu odpadu, ktorý do nich patrí.

Kontajnery sú určené výlučne na odpad, vznikajúci na cintoríne. Je prísne zakázané vhadzovať do nich odpad z domácností.

Celé stojisko je monitorované kamerovým systémom.

Pri rekonštrukcii a budovaní pomníkov je dôležité, aby si firma zhotovujúca takéto stavebné dielo odviezla a ekologicky zlikvidovala vzniknutý stavebný odpad, prípadne zeminu.

Ak obec zistí, že stavebný odpad bude umiestnený na cintoríne či v jeho okolí, bude to považovať za čiernu skládku, privolá Políciu SR a prípad bude riešený v správnom konaní. Preto dôrazne žiadame občanov, aby pri objednávkach stavebných prác apelovali na kamenárske firmy, že ich povinnosťou je takýto stavebný odpad odviesť a ekologicky zlikvidovať.

Prosíme občanov, aby na pôvodné miesto smetiska odpad už neukladali, ale ho vytriedili a umiestnili do jednotlivých kontajnerov.

Ďakujeme za porozumenie, ďakujeme, že spolu chránime svoje životné prostredie.