Preskočiť na obsah

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba

Zverejnené 30.4.2020.

Kategória

Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071W933
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7.
Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1
Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Obec Čeľadince Miesto realizácie: Obec Čeľadince
Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón.
Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s:
Bod 1 – Obecný úrad
Bod 2 – Stĺp 1 (č.d.210
Bod 3 – Dom smútku
Bod 4 – Kultúrny dom
Bod 5 – Stĺp 2 na križovatke
Bod 6 – Stĺp 3 (č.d.172)
Bod 7 – Stĺp 4 (č.d.161)
Bod 8 – Stĺp 5 (č.d.197)
Bod 9 – Stĺp 6 (č.d.61)

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu je ukončená, podpísaný preberací protokol, obec aktuálne rieši žiadosť o platbu. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk