Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Čeľadince.

MOM Topoľčany

Aktuálny zoznam MOM, ktoré sú v meste Topoľčany: Červený kríž Galéria mesta Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 08:00 – 12:00 a 12:30 do 16:30 Prevádzka Pon – Sob Nemocnica Topoľčany – Svet zdravia a.s. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém Pe-a-ma, s.r.o. Podjavorinskej 4704/3… Čítať viac

Odpočet spotreby vody – !!!predĺžená doba nahlasovania!!!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Čeľadince. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 592 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do… Čítať viac

ZŠ a MŠ otvárame 8.2.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že od 8.2. 2021 sa obnovuje prevádzka  v MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ. Podmienkou nástupu detí  do materskej školy a žiakov na prezenčné vyučovanie je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom alebo  žiakom, nie… Čítať viac

Kúpili alebo predali ste dom alebo pozemok? Máte nového psa? Nezabudnite na daňové priznanie do 31.1.2021

Daň z nehnuteľnostiDaňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať daňovníci, ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli nehnuteľnosti /stavbu, pozemok, byt/ kúpou alebo darovaním a boli ich vlastníkmi k 1. januáru 2021 a taktiež aj daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné alebo búracie povolenie. Pri predaji a darovaní nehnuteľností je povinnosť podať priznanie na zánik dane. Daňové priznanie na vznik… Čítať viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Uverejňujeme informatívne videá a materiály týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. https://vimeo.com/471290558 link na najčastejšie otázky k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq# otázky a odpovede k SODB:

Zber papiera

Vážení občania, dňa 15.12.2020 bude v našej obci prebiehať zber papiera. Poprosíme Vás, aby ste drobné papiere zabalili do plastových vriec, noviny a kartóny pozväzujte špagátom do balíkov a vyložte pred svoje domácnosti.

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba

Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071W933Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Čeľadince Miesto realizácie: Obec ČeľadinceVýška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 € Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón.… Čítať viac

Šikana na školách a v kolektíve detí.

S nárastom agresie detí sa čoraz častejšie objavuje šikana. Častokrát netušíme ako správne postupovať, keď sa objaví aj „u nás“… ZMOS vydal odporúčanie ako v takýchto prípadoch postupovať. Pevne verím, že sa takéto prípady šikany nebudeme musieť riešiť, ale na prevenciu nikdy netreba zabúdať. Šikana a ako postupovať po jej zistení