Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľadince.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

V obci bude prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu v termíne 15 – 17.10.2021, kontajnery budú pristavené pri obecnom úrade. Prosíme, aby ste do kontajnerov nevhadzovali iný ako biologicky rozložiteľný odpad. Ak máte odpad uložený vo vreciach, tento odpad vysypte do kontajnera a plastové vrecia vyhoďte do separovaného plastového odpadu vo svojich domácnostiach. Prosíme o dodržiavanie… Čítať viac

Odpad na miestom cintoríne

Pri vstupe na cintorín obec vybudovala nové stojisko kontajnerov na separované zložky komunálneho odpadu. Jednotlivé kontajnery sú farebne odlíšené podľa druhu odpadu, ktorý do nich patrí. Kontajnery sú určené výlučne na odpad, vznikajúci na cintoríne. Je prísne zakázané vhadzovať do nich odpad z domácností. Celé stojisko je monitorované kamerovým systémom. Pri rekonštrukcii a budovaní pomníkov… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

PZ Hrdovická oznamuje…

Poľovnícke združenie Hrdovická Nitrianska Streda Kovarce oznamuje, že dňa 26.6.2021 sa v čase od 8.00 do 16.00 hod. uskutočnia na poľovníckej strelnici v lokalite pod Čeľadinským sadom kontrolné streľby členov poľovníckeho združenia. Žiadame všetkých občanov, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečného priebehu strelieb vyhli v stanovenom čase prechodu priestorom poľovníckej strelnice.

Asistované sčítanie obyvateľov.

Od 3.5. 2021 prebieha v našom aj v našej obci asistované sčítanie obyvateľov. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali sami elektronicky, máte teraz možnosť sa sčítať pomocou asistenta, a to dvomi spôsobmi. 1. Na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Čeľadinciach počas úradných hodín. Na kontaktnom  mieste sa môžete sčítať sami pomocou počítača, ktorý vám bude k dispozícii, alebo s asistenciou sčítacej asistentky. 2.  Pomocou mobilného… Čítať viac

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3.5. až 15.5.2021 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie do MŠ je k stiahnutiu na web stránke školy: www.zssmsceladince.edupage.org, alebo si ju vyzdvihnete v materskej škole pri dodržaní hygienických a epidemiologických opatrení. Vyplnenú žiadosť… Čítať viac

Oznam o zmene prevádzky prímestskej dopravy v okrese Topoľčany

Na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania, bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 19.4.2021 premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním„. Jediné obmedzenie v prímestskej doprave, ktoré  od 19.4.2021 bude v platnosti, je pozastavenie vybraných výpomocných spojov, ktoré… Čítať viac

Nebuď otrok drog

Verejnoprávna agentúra oslovila projektom Nebuď otrok drog aj stovky škôl a tisíce žiakov základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú mestá a obce. Realizátori sa snažili na nebezpečenstvo závislostí upozorniť predovšetkým pozitívnym príkladom a to prostredníctvom rozhovorov s úspešnými ľuďmi z oblasti športu, umenia a médií.  https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac