Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Čeľadince.

Zber papiera

Vážení občania, dňa 15.12.2020 bude v našej obci prebiehať zber papiera. Poprosíme Vás, aby ste drobné papiere zabalili do plastových vriec, noviny a kartóny pozväzujte špagátom do balíkov a vyložte pred svoje domácnosti.

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba

Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071W933Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Čeľadince Miesto realizácie: Obec ČeľadinceVýška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 € Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón.… Čítať viac

Šikana na školách a v kolektíve detí.

S nárastom agresie detí sa čoraz častejšie objavuje šikana. Častokrát netušíme ako správne postupovať, keď sa objaví aj „u nás“… ZMOS vydal odporúčanie ako v takýchto prípadoch postupovať. Pevne verím, že sa takéto prípady šikany nebudeme musieť riešiť, ale na prevenciu nikdy netreba zabúdať. Šikana a ako postupovať po jej zistení

Pracovná ponuka – pomocné práce v obci

Obec Čeľadince ponúka pracovnú príležitosť formou brigády na pomocné práce – úprava a údržba verejných priestranstiev (kosenie, úprava rigolov, parku, cintorína, ihriska), upratovanie obecných budov, doručovanie pošty, údržbárske práce. Mzda – 3,50€/hod. netto, nástup od 27.4.2020, pracovný čas podľa potreby obce. V prípade záujmu kontaktujte starostu obce na tel.: 0911/985 376, 038/5310 135 alebo mailom:… Čítať viac