Preskočiť na obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

Zverejnené 2.5.2021.

Kategória

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3.5. až 15.5.2021

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Žiadosť o prijatie do MŠ je k stiahnutiu na web stránke školy: www.zssmsceladince.edupage.org,

alebo si ju vyzdvihnete v materskej škole pri dodržaní hygienických a epidemiologických opatrení.

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

–  zaslať poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Čeľadince 125, 95616

–  priniesť do materskej školy pri dodržaní hygienických a epidemiologických opatrení

Môžete si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.

Podmienky prijímania do materskej školy:

deti, ktoré majú pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

deti staršie ako 5 rokov

deti, ktoré dovŕšili 3 roky

výnimočne vo veku od 2 rokov , ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a kapacitné podmienky.

Písomné rozhodnutie  bude doručené na Vašu adresu.

Na Vaše otázky týkajúce sa zápisu Vám odpovieme na telefónnom čísle :     0902 170 584