Preskočiť na obsah

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zverejnené 11.10.2021.

Kategória

V obci bude prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu v termíne 15 – 17.10.2021, kontajnery budú pristavené pri obecnom úrade. Prosíme, aby ste do kontajnerov nevhadzovali iný ako biologicky rozložiteľný odpad.

Ak máte odpad uložený vo vreciach, tento odpad vysypte do kontajnera a plastové vrecia vyhoďte do separovaného plastového odpadu vo svojich domácnostiach.

Prosíme o dodržiavanie čistoty v okolí zberných kontajnerov.

Ďakujeme, že správne separujete a tým chránite svoje životné prostredie.