Preskočiť na obsah

ZŠ a MŠ otvárame 8.2.2021

Zverejnené 4.2.2021.

Kategória

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že od 8.2. 2021 sa

obnovuje prevádzka  v MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ.

Podmienkou nástupu detí  do materskej školy a žiakov na prezenčné vyučovanie je negatívny antigénový alebo PCR test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom alebo  žiakom, nie starší ako 7 dní.

Rodičia detí a žiakov sa môže dať otestovať antigenovým testom, ktoré zabezpečuje obec Čeľadince v spolupráci s obcou Nitrianska Streda. Testovanie bude prebiehať v Kultúrnom dome v Nitrianskej Strede v sobotu 6.2.2021 v čase od 8.00 hod. do 11.45 hod. prostredníctvom časenky, ktorú si môžete zarezervovať na stránke www.celadince.sk.

Tlačivo o bezinfekčnosti bude zverejnené na stránke školy a bezkriedy.sk.