Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Čeľadince

Zverejnené
5. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2021 − 27. januára 2021