Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
7. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. mája 2021 − 13. mája 2021