Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
12. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021 − 15. februára 2021