Mimoriadne núdzové opatrenia AMO (africký mor ošípaných)

Zverejnené
9. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2021 − 31. októbra 2021