Sčítanie domov a bytov 2020-2021

Upravené
12. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. októbra 2020
https://www.scitanie.sk/