Nájomné bytové domy Čeľadince – SO.09 – distribučný el. rozvod NN, SO.11 – Uloženie HDPE chráničky k distribučnému rozvodu NNK, SO.12 – Rekonštrukcia transformačnej stanice TS 0012-001

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 13. mája 2022
Kategória

Prílohy