Preskočiť na obsah

Návrh VZN 3/2022

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Prílohy