Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu

Zverejnené
25. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2022 − 11. marca 2022
Kategória

Prílohy