Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu

Zverejnené
29. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2021 − 13. decembra 2021
Kategória

Prílohy