Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Zverejnené
26. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2021 − 9. novembra 2021
Kategória

Prílohy