Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy