Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy