Záverečný účet obce Čeľadince za rok 2021

Zverejnené
27. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2022 − 25. júna 2022
Kategória

Prílohy