Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni