Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Zverejnené

Nájomné bytové domy Čeľadince – SO.09 – distribučný el. rozvod NN, SO.11 – Uloženie HDPE chráničky k distribučnému rozvodu NNK, SO.12 – Rekonštrukcia transformačnej stanice TS 0012-001

29.4.2022