Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva

ID: 2023/006 – Július Kunovský

8.2.2023

Začiatok účinnosti 3.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Július Kunovský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – GENERALI

ID: 2023/005 – Generali Poisťovňa

23.1.2023

Začiatok účinnosti 23.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange

ID: 2023/004 – SLOVTEL GSM

23.1.2023

Začiatok účinnosti 23.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ SLOVTEL GSM, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dodatok č.8 k zmluve č. 01/2013- NEHLSEN-EKO, spol. s r.o.

ID: 2023/003 – SCHWARZ - EKO

23.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ SCHWARZ - EKO, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36546194

Prílohy

Príloha č.1 k Dodatku k zmluve – Orange

ID: 2023/002 – SLOVTEL GSM

22.1.2023

Začiatok účinnosti 18.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ SLOVTEL GSM, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb – Orange

ID: 2023/001 – SLOVTEL GSM

22.1.2023

Začiatok účinnosti 18.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ SLOVTEL GSM, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva s TJ Čeľadince

ID: 2022/11 – Obec Čeľadince

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Objednávateľ - Sídlo , 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 42207878

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – konsolidovaná účtovná závierka

ID: 2022/10 – APV AUDIT s.r.o.

5.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – individuálna účtovná závierka

ID: 2022/09 – APV AUDIT s.r.o.

5.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022/009 – Štatistický úrad SR

1.12.2022

Začiatok účinnosti 11.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

ID: 2022/08 – Obec Čeľadince

14.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ SOŠ obchodu a služieb

Objednávateľ - Sídlo T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany

Objednávateľ - IČO 893480

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

Prílohy

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

ID: 2022/008 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy