Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva s TJ Čeľadince – dodatok

ID: 2022/06 – FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

19.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Objednávateľ - IČO 42207878

Dodávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Dodávateľ - Sídlo , 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 42207878

Prílohy

Zmluva s TJ Čeľadince

ID: 2022/05 – FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

19.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Objednávateľ - IČO 42207878

Dodávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Dodávateľ - Sídlo , 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 42207878

Prílohy

Licenčná zmluva SOZA

ID: 2022/04 – soza

18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ soza

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Zmluva o prenájme na Kultúrne leto 2022

ID: 1/2022 – Obec Čeľadince

50,00 €

11.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.7.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Denisa Gajdošíková

Objednávateľ - IČO 44466439

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

Prílohy

Orange – zmena paušálu

ID: 2022/003 – Orange Slovensko

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Orange Slovensko, a. s

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 356 97 270

Prílohy

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK

ID: 2022/03 – Ticketportal SK

6.6.2022

Začiatok účinnosti 6.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Ticketportal SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35850698

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby

ID: 2022/03 – Občianske združenie Spokojnosť

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Občianske združenie Spokojnosť

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 42040132

Prílohy

Dodatok č. 7 k zmluve č. 01/2013 s NEHLSEN-EKO, spol. s r. o.

ID: 2013/01 – NIEHLSEN-EKO

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ NIEHLSEN-EKO, spol s r. .o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36546194

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o umiestnení Z-boxu

14.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

12.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

10.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy