Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o odbere šatstva – dodatok

13.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

12.7.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o elektronickej komunikácii – Dôvera zdravotná poisťovňa

18.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

ZMLUVA č. P-0069914400 o využívaní elektronických služieb

9.4.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov

4.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č. 7 k zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

15.1.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.