Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o umiestnení Z-boxu

14.1.2022

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 2/2012 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním

10.1.2022

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dohoda s UPSVaR Topoľčany – rok 2021

13.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb II.

13.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb I.

13.12.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

8.11.2021

ID

Začiatok účinnosti 1.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Telekom - mobilný záložný internet

Zmluva o odbere šatstva – dodatok

13.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner