Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čeľadince.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 4.9.2023

Začiatok účinnosti 11.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 13 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.8.2023

Začiatok účinnosti 9.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ DUO PROjekt, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie Štefana Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 55061249

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.7.2023

Začiatok účinnosti 3.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE

Objednávateľ - Sídlo , 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 42207878

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.7.2023

Začiatok účinnosti 6.7.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.6.2023

Začiatok účinnosti 26.6.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Cronson invest 2 s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Dodávateľ - IČO 51044731

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Cronson invest 2 s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Dodávateľ - IČO 51044731

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Nitrianska Streda

Objednávateľ - Sídlo , 956 16 Nitrianska Streda

Objednávateľ - IČO 34072152

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.5.2023

Začiatok účinnosti 15.5.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Cronson invest 2 s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Dodávateľ - IČO 51044731

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.5.2023

Začiatok účinnosti 17.4.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ ZSE distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36361518

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.3.2023

Začiatok účinnosti 1.4.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2023

Začiatok účinnosti 28.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čeľadince

Objednávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Objednávateľ - IČO 00699144

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.3.2023

Začiatok účinnosti 20.3.2023

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Cronson invest 2 s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Objednávateľ - IČO 51044731

Dodávateľ Obec Čeľadince

Dodávateľ - Sídlo Čeľadince 3, 956 16 Čeľadince

Dodávateľ - IČO 00699144

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy