Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Čeľadince

Meno obce sa odvodzuje od staroslovanského „čeľaď“, čo znamená rodinu, pokrovné príbuzenstvo, ktoré bolo usadené na určitom mieste zemepánom, aby preňho vykonávalo určité práce. V minulosti existovali silné väzby so susednou obcou Nitrianskou Stredou.

1278

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci Čeľadince je z roku 1278 (Chalad), aj keď vieme, že existovali dávno predtým.

13.-14. storočie

Rodiny

Obec Čeľadince bola v dŕžave rodiny Ludanickovcov v 13. a 14. storočí. Neskôr mali majetky vo svojich rukách Ravaszovci, Soboňovci, Odescalskiovci či Zerdahelyiovci.

16.-17. storočie

V 16. a 17. storočí sa obec spomína najmä v súvislosti s kvalitným vínom z tunajších vinohradov. Obec Čeľadince takmer v celej svojej histórii zápasila o samostatnosť a nezávislosť od Nitrianskej Stredy.

1720-1740

Spoločný richtár

Odpradávna mala svoju vlastnú obecnú správu a richtára, azda iba v krátkom období, v rokoch cca 1720-1740 mali spolu so susednou obcou spoločného richtára.

1749

Samostatná obec

Kráľovská miestodržiteľská rada rozhodla 21. októbra 1749 o tom, že Čeľadince sú samostatnou obcou.

18.-19. storočie

 Čeľadince patrili v 18. a 19. storočí do Bojnického panstva a teda odvádzali svoje desiatky do pokladnice bojnických vizitátorov. Po roku 1848, teda zrušení nevoľníctva sa obyvatelia začali zaoberať drobným pestovaním cukrovej repy, ktorú skupoval cukrovar rodu Stummerovcov. V čase vzniku Československa bola obec Čeľadince najmenšou obcou notariátu, ktorý sídlil v Kovarciach. V obci bolo mnoho nezamestnaných, ktorí chodili za prácou ako sezónny robotníci do Čiech.

1975

Zlúčenie obcí

V roku 1960 došlo k rokovaniam o zlúčení obcí Čeľadince a Nitrianska Streda, k tomu došlo až 30. októbra 1975.

1981

Závod

Veľký význam pre miestnych obyvateľov mal aj vznik závodu Preglejka, patriaceho pod podnik v Žarnovici. Najvyšší počet zamestnancov dosiahol závod v roku 1981, kedy tu pracovalo 128 ľudí.

1990

Opätovná samostatnosť

Obec Čeľadince opäť nadobudla samostatnosť v roku 1990 a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 9. decembra toho istého roku.