Preskočiť na obsah

Obec v kocke

1784

Pečať

Prvá písomnosť spečatená vlastnou obecnou pečaťou pochádza z roku 1784. Má symboliku dvoch sŕdc stojacich na pažiti, z ktorých vyrastajú bližšie neidentifikovateľné rastliny alebo plamene.

1782

Oveľa zreteľnejšia je pečať datovaná v kruhopise rokom 1782, ktorá sa nachádza na písomnosti z roku 1841.

1918

Okrem obrazovej pečate obec do roku 1918 používala aj nápisové pečiatky

1945

Po roku 1945 sa obce stali orgánmi štátnej moci a správy a jediný obraz, ktorý mohli mať umiestnený v pečatnom poli bol štátny znak. Až po obnovení samosprávy v roku 1990 obce znovuobjavili svoje symboly.

Počet obyvateľov

454

Rozloha

325 ha

Prvá písomná zmienka

1278 

Čeľadince nemali svoj erb a jeho vznik bol možný najmä s využitím pečatného symbolu.

Tvorcom nového erbu a pečate je Miroslav Kollár, odborník na rodovú a obecnú heraldiku.
Heraldická komisia MV SR posúdila jeho štyri návrhy a dňa 16. Novembra 1994 odporučila obecnému zastupiteľstvu prijať ten, ktorý vychádza z historickej pečate a jej obsah vhodne heraldizuje.

Erb Čeľadiniec tvoria v modrom štíte na striebornej pažiti dve zlaté srdcia, z ktorých vyrastajú po dve strieborné ruže na zlatých stopkách, stopky vnútorných ruží sú prekrížené. Komisia určila obci vlajku pozostávajúcu zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej a bielej.

Vlajka je ukončená tromi cípmi. Symboly Čeľadiniec sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou C-29/94.