Profil verejného obstarávania

Obec Čeľadince

956 16 Čeľadince 3

IČO: 00699144

DIČ: 2021234501

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 11. októbra 2021.