Projekty

Wifi pre Teba – Obec Čeľadince

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071W933 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Čeľadince, č.3, 956 16 Čeľadince Miesto realizácie: Obec Čeľadince Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 € Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie… Čítať viac

Všetky projekty obce

Zverejnené 18. februára 2021.
Bez úpravy .