Dokumenty

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Čeľadince (www.celadince.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec Čeľadince si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke obce Čeľadince. Ide o dokumenty, ktoré boli obci Čeľadince doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Obec Čeľadince zverejnila na svojej webovej stránke www.celadince.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje zmenu odpočtového a fakturačného cyklu

Plán zvozu komunálneho a separovaného odpadu 2020

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja 04.11.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 1

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 2

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 3

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 4

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej, časť 5

Komunitný plán sociálnych služieb obce Čeľadince 2018 -2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023 schválený OZ dňa 02.10.2018 uznesením č. 202 B

Prieskum trhu

Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom: Modernizácia amfiteátra v obci Čeľadince

SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU BOJNÁ

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu na rok 2021

Zverejnené 19. augusta 2019.
Upravené 26. februára 2021.