Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Miroslav Pakši

zástupca starostu

Iveta Pakšiová

poslankyňa OZ

Ing. Michaela Rybanová

poslankyňa OZ

Mgr. art Ján Telek

poslanec OZ

Ján Petrík

poslanec OZ

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 18. novembra 2022.