Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Miroslav Pakši

zástupca starostu

Iveta Pakšiová

poslankyňa OZ

Ing. Michaela Rybanová

poslankyňa OZ

Miroslav Valný

poslanec OZ

Lukáš Peciar

poslanec OZ

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 4. februára 2021.