Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čeľadince na I. polrok 2020

Zverejnené 30. apríla 2020.
Upravené 3. mája 2020.