Územný plán obce Kovarce

zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Kovarce – zmeny a doplnky č. 1

Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Kovarce – Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z.

Zverejnené 30. apríla 2020.
Upravené 3. mája 2020.