Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 13.12.2023.

Komunálny odpad Papier Plasty VKM
Január
5
18
19
Február
2
15
16
Marec
1
12
15
28
Apríl
11
12
26
Máj
9
10
24
Jún
4
7
21
Júl
2
8
19
29
August
2
16
27
30
September
13
24
27
Október
11
22
25
November
8
19
22
December
6
19
20

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).