Preskočiť na obsah

Wifi pre Teba – Obec Čeľadince

Zverejnené 22.2.2021.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071W933

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Čeľadince, č.3, 956 16 Čeľadince

Miesto realizácie: Obec Čeľadince

Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s:

Bod 1 – Obecný úrad

Bod 2 – Stĺp 1 (č.d.210

Bod 3 – Dom smútku

Bod 4 – Kultúrny dom

Bod 5 – Stĺp 2 na križovatke

Bod 6 – Stĺp 3 (č.d.172)

Bod 7 – Stĺp 4 (č.d.161)

Bod 8 – Stĺp 5 (č.d.197)

Bod 9 – Stĺp 6 (č.d.61)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti boli vykonané všetky potrebné úkony, dielo bolo zrealizované a čaká sa na schválenie žiadosti o platbu a následne uhradenie zo strany ministerstva.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete 2014 – 2020 na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk