Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým zavádza na území obce Čeľadince miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 a nasledujúce roky