Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2022 o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad